Fiyat Sor!

Dr. MURAT KONAKÇI

Anestezi & Saç Ekimi

Doğum Tarihi ve Yeri: 1966 / Aydın

Eğitim Bilgileri:

1992, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

1995-1999 KEAH Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

İş Deneyimi:

2019-halen Özel Zen Polikliniği Saç tedavileri ve saç ekimi

2008-halen Medicalpark Göztepe hastahane kompleksi Anestezi ve reanimasyon klinik sorumlusu ve ameliyathane koordinatörü

2019-halen Bahçeşehir Üniversitesi anestezi ve Reanimasyon kliniği Doktor Öğretim Görevlisi

2006-2007 Acıbadem Hastanesi Ağrı tedavi merkezi

1999-2008, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

1998 sonu 1999 başı 4 AY Mephis Methodist Hospitali Comhparensive Pain Management Clinic clinical observer

1995-1999, KEAH Anestezi ve Reanimasyon kliniği Asistan doktor

1993-1994, Uşak 4 nolu sağlık Ocağı, Uşak Devlet Hastanesi Mecburi hizmet

Eğitim Kongre ve Seminerler:

Kronic Pain Management and İnvasive pain procedures, Observer, Chomperansive Pain Clinic Of Methodist Hospital, Memphis/TENN,USA,1999

Akut Pain Management,Observer,Chomperansive Pain Clinic Of Methodist Hospital, Memphis/TENN,USA,1999

Rejyonel Anestezi Derneği Kadavra Kursu: Üst ve Alt Ekstremite Periferik Sinir Blokları, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çapa Klinikleri, İSTANBUL,04.Kasım.2006

Rejyonel Anestezi Derneği Rejyonel Anestezi Eğitim Çalışmaları Kadavra Workshop:USG Eşliğinde Üst ve Alt Ekstremite Blokları,15-16.Haziran 2012;ANKARA

Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SCI-EXPANDED)

1: Konakçı Murat, Akgün Nur, Turan Güldem, Memişoğlu Kemal

Regional Anesthesia and Related Costs 2'nd World Congress On Reional Anaesthesia And Pain Therapy 4-8 March 2006,Rio de Janerio, BRASİL

2: Konakçı Murat, Akgün Nur, Turan Güldem, Memişoğlu Kemal

Comparison Of Single İntraarticular Dose And İntraarticular PCA for Administrating Bupivacain For Post Arthroscopy Patients Analgesia 2'nd World Congress On Reional Anaesthesia And Pain Therapy 4-8 March 2006,Rio de Janerio, BRASİL

3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1: Gökçe Şirin, Emre Özker, Murat Konakçı, Ergun Demirsoy

Tekrarlayan Alt Ekstremite Revaskularizasyonunda İnflow Kaynağı Olarak Torakal Aorta: Torakofemoral Bypass. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(1):235-236

2: Banu Çevik, Arzum Örskıran.Murat Konakçı, Melek Çelik, Zuhal Arıkan

Sevofloran ve Propofol İndüksiyonları İle Laringeal Maske Uygulamalarının Karşılaştırılması

Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,Cilt 11,Sayı:1-2, 783-786,2000

3: Tayfun Gürsu,Banu Çelik,Melek Çelik, Arzum Örskıran, Murat Konakçı, Zuhal Arıkan

Günübirlik anestezi Uygulamalarında Sevofluran, Propofol ve Midozalam'ın karşılaştırılması Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma hastanesi Tıp Dergisi,cilt:39, Sayı:1-2,13-19,1999

4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1: Murat konakçı, Banu Çevik, B.Tayfun Gürsu, Zuhal Arıkan. Laringoskopi Komplikasyonu ( Olgu Sunumu) Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi(TARK),ANTALYA, 1998

**2:**Gökçe Şirin, Emre Özker, Murat konakçı, Ergun Demirsoy.Karaciğer Sirozlu Bir Olguda Koroner Bypass Operasyonu.Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal kongresi, ANTALYA, 2010

3: Gökçe Şirin, Emre Özker, Murat konakçı, Ergun Demirsoy

Tekrarlayan Alt Ekstremite Revaskularizasyonunda İnflow Kaynağı Olarak Torakal Aorta: Torakofemoral Bypass, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal kongresİ, ANTALYA, 2010

4: Gökçe Şirin, Emre Özker, Murat konakçı, Ergun Demirsoy

Aortik Patolojilerin Tedavisinde Endovaskuler ve Hibrit Girişim: Bir Olguya Ait Deneyimimiz,ürk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal kongresİ, ANTALYA, 2010

**5:**Gökçe Şirin, Emre Özker, Murat konakçı, Ergun Demirsoy. Mediastinit Tedavisinde Etkili bir Yöntem: Vakum Yardımlı Kapama. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal kongresİ, ANTALYA, 2010

Mesleki Üyelikler:

Türk Tabibler Birliği İstanbul Tabib Odası

Rejyonel anestezi derneği

Esra (european society of regional anaesthesia)

İnternatıonal association for the study of pain (ıasp)T

Türk yoğun bakım derneği

REQUEST A BOOK
Phone Number