Get Offer!

Spc. Dr. Murat Konakçı

Hair Transplant & Anesthesia

Birth place and date: 1966 / Aydın

Education Details:

1992, Gazi University Faculty of Medicine

1995-1999 KEAH Anesthesia and Reanimation Clinic

Work Experience:

2019-present Private Zen Polyclinic - Hair Treatments and Hair Transplantation

2008-present Medicalpark Göztepe Hospital - Anesthesia and Reanimation Clinic Supervisor and Operating Room Coordinator

2019-present Bahçeşehir University Anesthesia And Reanimation Clinic, Doctor Lecturer

2006-2007 Acıbadem Hospital Pain Treatment Center

1999-2008, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital - Anesthesia and Reanimation Specialist

Late 1998 - Early 1999 (4 MONTHS) - Mephis Methodist Hospitali Comhparensive Pain Management Clinic - Clinical Observer

1995-1999, KEAH Anesthesiology and Reanimation Clinic - Assistant Doctor

1993-1994, Uşak No.4 Health Center, Uşak State Hospital Compulsory Service

Educational Congress and Seminars:

Kronic Pain Management and Invasive Pain Procedures, Observer, Chomperansive Pain Clinic Of Methodist Hospital, Memphis / TENN, USA, 1999

Acute Pain Management, Observer, Chomperansive Pain Clinic Of Methodist Hospital, Memphis / TENN, USA, 1999

Regional Anesthesia Association Cadaver Course: Upper and Lower Extremity Peripheral Nerve Blocks, Istanbul University Faculty of Medicine Capa Clinics, ISTANBUL, 2006, November 4.

Regional Anesthesia Association, Regional Anesthesia Training Studies Cadaver Workshop: Upper and Lower Extremity Blocks with USG, 2012, 15-16 June, ANKARA.

Publications

Articles Published in International Refereed Journals (SCI & SCI-EXPANDED)

1: Konakçı Murat, Akgün Nur, Turan Güldem, Memişoğlu Kemal

Regional Anesthesia and Related Costs 2'nd World Congress On Reional Anaesthesia And Pain Therapy 4-8 March 2006,Rio de Janerio, BRASİL

2: Konakçı Murat, Akgün Nur, Turan Güldem, Memişoğlu Kemal

Comparison Of Single İntraarticular Dose And İntraarticular PCA for Administrating Bupivacain For Post Arthroscopy Patients Analgesia 2'nd World Congress On Reional Anaesthesia And Pain Therapy 4-8 March 2006,Rio de Janerio, BRASİL

Articles Published at National Refeered Journals

1: Gökçe Şirin, Emre Özker, Murat Konakçı, Ergun Demirsoy

Tekrarlayan Alt Ekstremite Revaskularizasyonunda İnflow Kaynağı Olarak Torakal Aorta: Torakofemoral Bypass. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(1):235-236

2: Banu Çevik, Arzum Örskıran.Murat Konakçı, Melek Çelik, Zuhal Arıkan

Sevofloran ve Propofol İndüksiyonları İle Laringeal Maske Uygulamalarının Karşılaştırılması

Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,Cilt 11,Sayı:1-2, 783-786,2000

3: Tayfun Gürsu,Banu Çelik,Melek Çelik, Arzum Örskıran, Murat Konakçı, Zuhal Arıkan

Günübirlik anestezi Uygulamalarında Sevofluran, Propofol ve Midozalam'ın karşılaştırılması Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma hastanesi Tıp Dergisi,cilt:39, Sayı:1-2,13-19,1999

Researches Published at National Scientific Meetings and Published in the Proceedings

1: Murat konakçı, Banu Çevik, B.Tayfun Gürsu, Zuhal Arıkan. Laringoskopi Komplikasyonu

( Olgu Sunumu) Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi(TARK),ANTALYA, 1998

**2:**Gökçe Şirin, Emre Özker, Murat konakçı, Ergun Demirsoy.Karaciğer Sirozlu Bir Olguda Koroner Bypass Operasyonu.Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal kongresi, ANTALYA, 2010

3: Gökçe Şirin, Emre Özker, Murat konakçı, Ergun Demirsoy

Tekrarlayan Alt Ekstremite Revaskularizasyonunda İnflow Kaynağı Olarak Torakal Aorta: Torakofemoral Bypass, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal kongresİ, ANTALYA, 2010

4: Gökçe Şirin, Emre Özker, Murat konakçı, Ergun Demirsoy

Aortik Patolojilerin Tedavisinde Endovaskuler ve Hibrit Girişim: Bir Olguya Ait Deneyimimiz,ürk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal kongresi, ANTALYA, 2010

**5:**Gökçe Şirin, Emre Özker, Murat konakçı, Ergun Demirsoy. Mediastinit Tedavisinde Etkili bir Yöntem: Vakum Yardımlı Kapama. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal kongresi, ANTALYA, 2010

Professional Memberships:

Turkish Medical Association Istanbul Medical Chamber (Türk Tabipler Birliği)

Regional Anesthesia Association (Rejyonal Anestezi Derneği)

ESRA (European Society of Regional Anaesthesia)

International Association for the Study of Pain (IASP)

Turkish Society of Intensive Care (Türk Yoğun Bakım Derneği)

REQUEST A BOOK
Phone Number